AA GRUPPEN ONLINE

AA GRUPPEN ONLINE har endast ett huvudsyfte
– att föra budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande lider.

Vi inom Anonyma Alkoholister är fler än ett hundra män och kvinnor som har tillfrisknat från ett till synes hopplöst mentalt och kroppsligt tillstånd.

Huvudsyftet med denna bok är att visa andra alkoholister

EXAKT HUR VI HAR TILLFRISKNAT.

Vi hoppas att de skall finna dessa sidor så övertygande att ytterligare bevis inte kommer att vara nödvändiga. Vi tror att denna redogörelse för våra erfarenheter kommer att hjälpa alla att bättre förstå en alkoholist. Många inser inte att alkoholisten är en mycket sjuk människa. Dessutom är vi övertygade om att vårt sätt att leva har sina fördelar för alla. ("Stora Boken" sidan XIII)

MÖTESFORMAT

Detta är ett temamöte där någon/några föreslår ett AA-relaterat tema, t.ex. Steg, Bön o Meditation, Sponsorskap, Högre Makt, Service eller något annat, som känns aktuellt. Den som har erfarenhet och kunskap delar med sig om temat. När vi är nöjda, så väljer vi ett nytt tema.

Under mötet har ALLA möjligheten att ställa frågor!

OBS, detta är inte ett “terapimöte”, inte heller ett "diskussionsmöte"!

Mötestid: 1 timme.

Vad behövs för att delta?

  1. Stora Boken
  2. Dator eller Mobil
  3. Skype

När du vill delta:

  1. Gå in på Skype
  2. Sök på: aagruppen.online
  3. Gör en förfrågan om att bli tillagd på vår kontaktlista